70 W Nopah Vista Avenue, Pahrump, NV, 89060
70 W Nopah Vista Avenue, Pahrump, NV, 89060
70 W Nopah Vista Avenue, Pahrump, NV, 89060
70 W Nopah Vista Avenue, Pahrump, NV, 89060
70 W Nopah Vista Avenue, Pahrump, NV, 89060
70 W Nopah Vista Avenue, Pahrump, NV, 89060
70 W Nopah Vista Avenue, Pahrump, NV, 89060

$115,000

70 W Nopah Vista Avenue, Pahrump, NV, 89060

ACTIVE